Construcție rețea apă/canal comuna Giulești
Construcție rețea apă/canal comuna Giulești
Construcție rețea apă/canal comuna Giulești
Construcție rețea apă/canal comuna Giulești
Construcție rețea apă/canal comuna Giulești

PROJECT DESCRIPTION

Obiectul investiției este înființarea unui sistem de apă potabilă și canalizare menajeră în localitățile Berbești și Ferești din comuna Giulești, judetul Maramureș. 

Pentru colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate menajere provenite de la consumatorii din localitățile Berbești și Ferești din comuna Giulești s-a propus înființarea unui sistem de canalizare prin realizarea următoarelor componente: 

  rețea de canalizare ape uzate menajere în lungime totală L=19750m 

  stații de pompare ape uzate menajere 14 buc. 

  stație de epurare având capacitaea 2000LE 

Dimensionarea sistemului de canalizare al apelor uzate menajere s-a efectuat luând în considerare pe lângă actuali consumatori din localitate și persepctiva de dezvoltare socială și economică a localității. 

Localitățile Berbești și Ferești au un număr total de 1882 locuitori.

DETALII PROIECT

  • Client: Primaria Giulești
  • Localitate: Berbești, Ferești
  • Categorie: Lucrări hidroedilitare